FAQ - najczęściej zadawane pytania

Fixation nie wymaga nawożenia. Dobrze sobie radzi pobierając składniki pokarmowe pozostałe w glebie po uprawie poprzedniej rośliny.

Tak, świetnie się sprawdza w uprawie bez orkowej. Najlepiej jest oczywiście siać siewnikiem, nie rozrzutnikiem, siew powinien być na głębokość ok. 0,6 – 5 mm. Rolnicy w Ameryce północnej nie stosują wałowania po siewie choć z pewnością byłby to korzystny zabieg.  

Nie jest korzystna dla koni ze względu na zbyt wysoką zawartość cukrów. Wyjątkiem mogą być konie pociągowe, jednakże i w ich przypadku dieta złożona wyłącznie z Fixation nie jest zalecana. 

Na moich poletkach doświadczalnych w stanie Iowa, sialiśmy ją 1 kwietnia I zakwitała 19 czerwca.  Zasiana 15 kwietnia zakwitała 25 czerwca. Tak więc zasadniczo około 75 dni po siewie.

Tak, w siewie wiosennym plon paszy jest dużo niższy niż w siewie jesiennym, prawdopodobnie mniej niż 50% siewu jesiennego.

Dobrze sobie radzi ze wszystkimi roślinami zbożowymi (żyto, owies, pszenżyto, jęczmień). Radzi sobie też dobrze z rajgrasem westerwoldzkim lub włoskim. 

Te 100t z hektara to ilość zielonki (nie suszonej), zebranej z jednego pokosu tuż przed kwitnieniem w maju. Wydaje mi się, że najwyższy zbiór osiągnęliśmy na naszej farmie badawczej – 88,000lbs na akr (98635kg). Ten wynik został przeliczony z małego poletka o powierzchni jednej stopy (0,092m2), więc istnieje prawdopodobieństwo odstępstw od tej wartości.

Myślę, że najlepiej się nadaje na kiszonkę, dzięki wysokiej zawartości cukrów. Zielonka zawiera około 85% wody, a łodygi są duże i puste w środku. Zielonka Fixation szybko wysycha.  

To dobre pytanie, I nie ma na nie prostych odpowiedzi.

W centralnych stanach środkowozachodnich, (Iowa, północne Illinois, Inidiana, Ohio) najlepiej siać do 15 października, ale Fixation poradzi sobie nawet siana później, o ile jesień jest ciepła. 

W północnych stanach środkowozachodnich (Minnesota, Wioming, Dakoda Południowa), Fixation powinna być siana w połowie września, nie później niż do 1 października.

Natomiast w Polsce Zalecany termin wysiewu po żniwach do jesieni najpóźniej do 15 września!!!

Każdy rok jest inny i wszystko zależy od pogody. O ile nasiona wykiełkują (jesienią) uprawa będzie udana. Widziałem bardzo bardzo małe rośliny jesienią które wspaniale się rozrosły wiosną. 

Najważniejsze, to wysiać Fixation najwcześniej, jak to możliwe. Dobry celem jest na 2 tygodnie przed pierwszymi przymrozkami, ale w niektórych latach ciężko to przewidzieć. Jeśli nasiona nie wykiełkują jesienią, to wzejdą wiosną, ale plon będzie o połowę mniejszy.

Nasiona wysiane jesienią zakwitną we wczesnym maju, a te wysiane wiosną zakwitną w późnym czerwcu.

FIXtioN wyróżnia się wysoką zawartością cukru wiec nie rekomendujemy jej dla koni, choć byłaby OK w mieszance paszowej dla koni pociągowych. Jest dobra dla owiec.

Ponieważ jest bogata w cukry i szybko się rozkłada, powinna świetnie się nadawać na biogaz. Nie wiemy czy była wykorzystywana w tym celu.

Zapotrzebowanie na FIXatioN rośnie w USA z każdym rokiem, głównie wykorzystywana jest jako roślina poplonowa. Powiedziałbym, że areał z grubsza podwaja się co 2-3 lata . Obecnie sprzedajemy około 500-700t w USA i zapotrzebowanie gwałtownie rośnie. Sprzedaż na export niedługo przerośnie rynek krajowy. Ta odmiana to wielki hit!

Myślę, że FIXatioN najlepiej udaje się jako poplon na bardziej umiarkowanych obszarach USA. Na przykład na środkowym Zachodzie, ma większy potencjał w rejonie St. Louis niż Minneapolis. Ma to do związek wyłącznie z długością sezonu wegetacyjnego…nie z zimotrwałością. Ograniczona długość sezonu wegetacyjnego dostępnego po zbiorze w klimacie obszarów północnych jest czynnikiem ograniczającym. Fixation jest doskonałą rośliną poplonową, na kiszonkę lub na siano. Według mnie najlepszym zastosowaniem jest ciągła rotacja z kukurydzą na kiszonkę, do zbioru w maju przed zasiewem kukurydzy kiszonkowej